Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim

Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim

„Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności.”

Partner wiodący:

Lubuska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Partnerzy projektu:

Gmina Żary,

Stadt Bad Muskau,

Gmina Łęknica,

Gemeinde Gablenz,

Gmina Lubsko

Okres realizacji projektu: 2018.03.01 - 2020.01.31

Wartość projektu: 1. 919 366,00 Euro, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 85 % z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 1. 631 461,10 Euro

 

Lubuska Komenda Wojewódzka PSP Gorzów Wlkp. 131 514,00 Euro,

Gmina Żary 332 880,00 Euro,

Stadt Bad Muskau 419 832,00 Euro,

Gmina Łęknica 332 640,00 Euro,

Gemeinde Gablenz 369 620,00 Euro,

Gmina Lubsko 332 880,00 Euro

 

Celem projektu jest stworzenie polsko niemieckiego transgranicznego systemu ochrony ludności, środowiska naturalnego, zabytków kultury, parków przemysłowych i usuwania powstałych zagrożeń. Zwalczanie skutków klęsk i katastrof, stałą wymianę doświadczeń, szkolenia, ćwiczenia po obu stronach granicy oraz poprawa skuteczności interwencji.

W ramach projektu, zostanie rozbudowana sieć istniejących partnerstw z poprzedniej perspektywy współpracy. W celu rozwoju współpracy i poprawy bezpieczeństwa będą wdrożone nowe innowacyjne rozwiązania techniczne. Projekt przewiduje liczne szkolenia, ćwiczenia o szerokiej tematyce skupiające się na zagrożeniach związanych z rozwojem cywilizacyjnym i anomalii pogodowymi z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, w których łącznie będzie ćwiczyć 1400 strażaków z Polski i Niemiec w czternastu spotkaniach.

Celem pośrednim będzie zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez zakup innowacyjnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego, który poprawi skuteczność interwencji i zminimalizuje ewentualne straty popożarowe. Zapewnieniem ciągłego rozwoju projektu jest włączenie do projektu dzieci, młodzieży z terenu partnerów projektu, którzy będą się uczyć jak się zachować w sytuacji zagrożenia oraz udzielania pierwszej pomocy. Minimalna liczba dzieci, jaka zostanie objęta projektem po obu stronach granic w dwóch kampaniach informacyjnych to 1200 osób. Zaangażowana młodzież da gwarancję, że rozpoczęte działania w projekcie będą kontynuowane i udoskonalane w myśl powiedzenia „ Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci ".

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających czasowo na terenach partnerów projektu zwiększy zaufanie do władz lokalnych potrafiących zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony.

Aby osiągnąć powyższe cele w projekcie przewidziane są trzy zadania, w których każdorazowo będą uczestniczyć wszyscy partnerzy projektu :

  • Podniesienie poziomu wyszkolenia, umiejętności oraz współdziałania strażaków i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na pograniczu polsko – saksońskim;
  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ratowników i zdolności interwencji służb ratunkowych poprzez doposażenie w nowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy;
  • Kampania informacyjna dla dzieci jak się zachować w sytuacji zagrożenia oraz ochrona i dbałość o środowisko naturalne. W dwóch odrębnych tematach:  Wakacje 2018 oraz Ferie 2019.

Realizacja projektu przewiduje doposażenie partnerów projektu w :

Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego, wyposażonego w sprzęt (namiot kwatermistrzowski, system łączności) do organizacji sztabu dowodzenia w miejscu działań ratowniczych. Pięć  samochodów ratowniczo - gaśniczych wyposażonych w innowacyjne rozwiązania sprzętowe, z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznoekologicznych oraz z innowacyjnym systemem piany sprężonej umożliwiającym gaszenie urządzeń pod napięciem.

 

Autorem projektu jest mł. ogn. Piotr Kowalski – Koordynator projektu z ramienia Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl