Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Lubsku

Radni w sali posiedzeń

W dniu dzisiejszym (27.07.2020 r.) odbyła się XXII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku.

Dzisiejsza sesja była bardzo ważna, a jej zwołanie było podyktowane koniecznością zmian: uchwały w sprawie pożyczki z budżetu państwa, uchwały budżetowej, Wieloletniej Prognozy Finansowej i Programu Postępowania Naprawczego, w związku ze staraniami Gminy Lubsko o aneksowanie wniosku o pożyczkę z budżetu państwa w zakresie zwiększenia jej kwoty.

Wyjaśniamy, że Gmina Lubsko złożyła w kwietniu br. wniosek o pożyczkę z budżetu państwa na kwotę 35 389 950 zł z okresem spłaty od 2021 r. do 2036 r., przy oprocentowaniu 3%. Wniosek przewidywał konsolidację 5 kredytów. Od 1 lipca br. zmianie uległo oprocentowanie z 3% do 1,5% i pojawiła się szansa na to, by Gmina mogła zawnioskować o wyższą pożyczkę, co jest dla Gminy bardzo korzystne. Obecnie przygotowujemy dokumenty do aneksu do wniosku o pożyczkę w zakresie zwiększenia kwoty do 46 012 922 zł, przy niezmienionym okresie spłaty (2021-2036), oprocentowaniu 1,5% w całym okresie spłaty.

Wniosek zakłada konsolidację 9 kredytów, tych z najwyższym oprocentowaniem, a także tych, które obciążają hipoteką nasze nieruchomości: halę sportowo-widowiskową i część działek strefy inwestycyjnej w Górzynie. Jeżeli wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie, Gmina będzie spłacała rocznie kwoty rzędu 3,6 – 2,5 mln zł.

Jeżeli nie dostaniemy pożyczki, kwoty rat spłaty wszystkich kredytów w najbliższych latach będą wynosiły od 5 mln zł do 6 mln zł. Dodatkowo, konsolidacja kredytów spowoduje oszczędność kosztów obsługi tych kredytów. Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania za uchwałami dzisiejszej sesji.

W sesji udział wzięło 14 radnych (1 był nieobecny):

• uchwała w sprawie zmiany do uchwały nr LXVII/344/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Postępowania Naprawczego Gminy Lubsko – ZA: 14 radnych (uchwała została przyjęta jednogłośnie)

• uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2020-2036 – ZA: 14 radnych (uchwała została przyjęta jednogłośnie)

• uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020 – ZA: 14 radnych (uchwała została przyjęta jednogłośnie)

• uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2020 roku – ZA: 14 radnych (uchwała została przyjęta jednogłośnie).

Nasz wniosek o pożyczkę z budżetu państwa rozpatrywany będzie w sierpniu br. Czekamy na decyzję i liczymy na to, że będzie pozytywna. Jeżeli Gmina Lubsko otrzyma tę pożyczkę, wówczas wyjdzie z programu postępowania naprawczego.

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl