KOLEJNY SUKCES!

Kolejny krok do sukcesu zrobiony!!! – podpisanie umowy na dostawę specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego samochodu dla OSP w Górzynie!!!

W dniu dzisiejszym (21.06.2018 r.) w lubskim ratuszu Burmistrz Lubska Lech Jurkowski
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Danuty Szewczyk, Burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Izabeli Roszkowskiej oraz Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Barbary Karpowicz podpisali umowę na dostawę średnich uterenowionych samochodów ratowniczo-gaśniczych 4x4 (po 1 do każdej z gmin). Łącząc siły złożono wspólne postępowanie przetargowe na zakup trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych w ramach projektu „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności”.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego (4 partnerów z Polski, 2 partnerów z Niemiec) z dofinansowaniem unijnym w wysokości 85%.
Projekt „Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności.” został złożony w programie EWT INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 w Osi Priorytetowej IV – Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny.

W ramach projektu, zostanie rozbudowana sieć istniejących partnerstw z poprzedniej perspektywy współpracy. W celu rozwoju współpracy i poprawy bezpieczeństwa będą wdrożone nowe innowacyjne rozwiązania techniczne, takie jak: nowe samochody ratowniczo – gaśnicze z systemem piany sprężonej oraz łączność cyfrowa.

W projekcie przewidziane są liczne szkolenia, ćwiczenia o szerokiej tematyce skupiające się na zagrożeniach związanych z rozwojem cywilizacyjnym i anomalii pogodowymi z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, w których łącznie będzie ćwiczyć 1400 strażaków z Polski i Niemiec w czternastu spotkaniach. Dostosowanie procedur i technik ratowniczych po obu stronach granic tak, aby w przypadku wspólnych interwencji były kompatybilne.

Celem projektu jest stworzenie polsko - niemieckiego transgranicznego systemu ochrony ludności, środowiska naturalnego, zabytków kultury, parków przemysłowych i usuwania powstałych zagrożeń. Zwalczanie skutków klęsk i katastrof, stałą wymianę doświadczeń, szkolenia, ćwiczenia po obu stronach granicy oraz poprawa skuteczności interwencji.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl